Omawiane ćwiczenia należy przerabiać następnie wciąż na innych odcinkach ulicy

Wreszcie urozmaicać je zwrotami w lewo lub w prawo przy zbliżaniu się do skrzyżowania. Każdy zwrot kierujący psa do przejścia przez jezdnię znajdującego się z lewej lub prawej strony chodnika powinien następować w odpowiednim miejscu, aby po dokonanym zwrocie można było znaleźć się na wprost pasów dla pieszych. Jest to niezbędne dla bezpieczeństwa osoby przechodzącej
Wśród niektórych posiadaczy psów istnieje mniemanie, że potrafią one na skrzyżowaniach ulic korzystać z sygnalizacji świetlnej. Niestety, są to tylko błędnie wyciągane wnioski z zachowania się obytego z ruchem ulicznym psa, którego ostrożność wypływa z wyrobionych nawyków naśladowania osób stojących lub przechodzących w danej chwili przez jezdnię oraz z kojarzenia poruszających się ludzi ze swoją czynnością. Gdy sygnalizatory uliczne były zaopatrzone tylko w jedną kamerę świetlną dającą sygnały wyłącznie dla ruchu pieszego (np. światło zielone), wówczas samo zapalenie się światła mogłoby stanowić bodziec dla psa skierowujący go na jezdnię. Jak jednak wiadomo, sygnalizatory uliczne zaopatrzone są zwykle w trzy, a niekiedy w dwie lub cztery komory świetlne, przy czym każda z nich daje inny kolor światła. Psy wprawdzie rozróżniają niektóre barwy, ale ich nie zapamiętują na tyle, aby mogły im służyć za drogowskazy. Z wrażeń optycznych znacznie lepiej natomiast jest odbierany i zapamiętywany przez psa wszelki ruch w otaczającym go świecie – poruszanie się zwierząt, ludzi, pojazdów itp. Im bliższa odległość, tym postrzeganie wszelkich ruchowych zjawisk następuje u niego szybciej. Dlatego dobrze wyszkolony i obyty z ruchem ulicznym jest dość ostrożny w przechodzeniu przez jezdnię. Nie może on jednak oszacować szybkości pojazdu w związku z tym nie potrafi w żadnym wypadku przewidzieć momentu, w jakim podążający pojazd znajdzie się w jego zasięgu. W tym wypadku decyzja przekroczenia jezdni należy do niewidomego, który za pomocą słuchu musi orientować się w sytuacji i jeśli ta pozwala wydać psu rozkaz „naprzód!”.