Stosowanie różnych przeszkód

Najbardziej skomplikowane dla psa jest omijanie przeszkód trudniej dla niego zauważalnych, a znajdujących się na wysokości wzrostu człowieka. Może to być na przykład wystające na zewnątrz skrzydło otwartego okna na ulicy, nisko zwisająca gałąź drzewa czy wreszcie markiza przed wystawą sklepową. Ćwiczenie najlepiej zacząć od pokonywania sztucznej przeszkody. W tym celu osoba szkoląca ustawia na chodniku dwa stojaki z opartą na nich cienką listwą, która powinna znajdować się na wysokości około 1,5 m. Pies zbliżając się do przeszkody prowadzi w taki sposób, jak gdyby miał do czynienia z całkowicie wolnym chodnikiem. W momencie przekroczenia przezeń granicy, na której znajduje się przeszkoda, opiekun karci wychowanka naganą „fee”, następnie ledwo ruszając strąca listwę tak, aby spadła psu nd grzbiet i jednocześnie stosuje znane nam szarpnięcie. Niespodziewane uczucie bólu wywołane spadającą listwą, wzmocnione zadziałaniem przez opiekuna środkami mechanicznymi, oraz związany z tym moment strachu zostaną u psa szybko skojarzone z naganą za przekroczenie strefy zakazanej. Na tak silne bodźce bólowe zareaguje on oczywiście cofnięciem się i zatrzymaniem przed nieoczekiwaną przeszkodą. Trzeba wtedy pochwalić go, ostukać laską leżącą listwę i wydawszy rozkaz „w lewo!” lub „w prawo!”, stosownie do sytuacji, pozwolić psu ominąć przeszkodę w odpowiedniej odległości.