Uczenie psa obchodzenia się z niewidomymi

Wszystkie rozpoznane przez psa przeszkody, przy których się zatrzymuje, należy ostukać laską, podobnie jak będzie to czynił niewidomy. Chodzi tu o wyrobienie u psa określonego nawyku na Sygnał. Przed niektórymi jednak przeszkodami pies nie musi się koniecznie zatrzymywać, zwłaszcza przed takimi, które może ominąć bez narażenia niewidomego na niebezpieczeństwo, jak grupę ludzi stojących na chodniku, wózek dziecięcy, kałuże wody itp. W takich wypadkach należy podążać za psem nie wpływać w żaden sposób na jego postępowanie. Należy również upozorować i taką sytuację, w której po zatrzymaniu się psa przed przeszkodą niewidomy nie może przez ostukiwanie rozpoznać jej (po prostu nie trafia na nią laską). Wówczas daje się psu rozkaz „prowadź sam!”, aby uczył się samodzielnego postępowania w omijaniu przeszkody bez narażania prowadzonej osoby na niebezpieczeństwo. Opiekun musi zawsze postępować w czasie szkolenia w ten sposób, aby wszystkie przeszkody znajdujące się na drodze pies kojarzył z nieprzyjemnościami. Jeżeli wychowanek będzie odpowiednio traktowany przez osobę szkolącą, na odpowiednią komendę sam postara się znaleźć wyjście z danej sytuacji.