Zatrzymywanie się przy drzwiach, furtce i bramie

Ćwiczenia z tego zakresu szkolenia mają na celu wyrobienie u psa nawyku odpowiedniego reagowania na rozkaz „do drzwi!”. Pies usłyszawszy to hasło powinien prowadzić niewidomego do określonego wejścia lub wyjścia (np. do drzwi wejściowych, furtki, bramy itp.). Wyszkolony pies na odpowiedni rozkaz powinien sam doprowadzić niewidomego do drzwi i zatrzymać się przed nimi, niezależnie od tego czy są zamknięte, czy otwarte, aby jego pan mógł sam to stwierdzić i rozpoznać za pomocą laski szerokość przejścia i ewentualnie obecność innych przeszkód (np. próg). Bodźce warunkowe: rozkazy „do drzwi!”, „zostań!”, „siad!”, „waruj!”, „stój!”, „naprzód!” lub „prowadź sam!”, ostukiwanie drzwi laską. Bodźce bezwarunkowe: użycie smyczy lub paląka od szorek, w zależności od potrzeby. Technika nauczania. Przy przechodzeniu przez drzwi pies nie może być narażony na szereg niebezpieczeństw. Tak na przykład nieopatrznie puszczone skrzydła drzwi wahadłowych mogą uderzyć psa. Wskutek zapamiętania dotkliwego bólu i skojarzenia go z drzwiami pies może sprawiać wiele kłopotu swoim zachowaniem przy wejściu lub wyjściu. To samo odnosi się także do drzwi obrotowych, z których trzeba umiejętnie korzystać. Dlatego w czasie przerabiania tych ćwiczeń należy się troszczyć, aby przechodzenie przez drzwi odbywało się bez przykrości dla psa. Przebieg ćwiczeń powinien być następujący. Opiekun daje rozkaz „do drzwi!” i pociąga psa smyczą lub pałąkiem w kierunku wejścia lub wyjścia. Po rozpoznaniu drzwi (ryc. 95) otwiera je i daje psu znany rozkaz „naprzód!” lub „prowadź sam!”, w zależności od sytuacji. Należy jednocześnie uczyć psa wchodzenia do sklepu, biura itp. oraz przyjmowania na rozkaz „stój!”, „siad!” lub „waruj!” odpowiedniej pozycji, a po kilku minutach na komendę „do drzwi!” nakierować psa pałąkiem szorek w kierunku wyjścia. Gdy pies nie zatrzymuje się przed otwartymi drzwiami lub furtką, opiekun natychmiast strofuje go naganą „fee!” używając środków mechanicznych, podobnie jak w ćwiczeniach przy krawężniku i powtarza już naukę aż do poprawnego wykonania zadania. Jeśli wszystkie ćwiczenia z psem szkolonym na przewodnika osoby niewidomej będą przerabiane systematycznie i konsekwentnie w różnych warunkach terenowych i porach dnia, z uwzględnieniem rozmaitych przeszkód, można się spodziewać pomyślnego zakończenia tresury specjalistycznej (oprócz podstawowej) po upływie około 3 miesięcy od jej rozpoczęcia, zakładając że zajęcia są prowadzone codziennie po 2 godziny.